Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

Informacje o  Zamówieniach Publicznych Archiwum Przetargi

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V-270-30/ZP/20
Termin składania ofert: 2020-05-19 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-19 14:10:00
Ogłoszono dnia 2020-05-05 przez Maria Mielniczek

Przedmiot ogłoszenia:


- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [55.59 KB] [2020-05-05]
- Dokumentacja przetargowa
SIWZ [86.68 KB] [2020-05-05]
zał. nr 1 \"Formularz cenowy\" [395.5 KB] [2020-05-05]
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia [25.9 KB] [2020-05-05]
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; [24.35 KB] [2020-05-05]
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej [31.5 KB] [2020-05-05]
zał. nr 5 Formularz Oferta [230.5 KB] [2020-05-05]
zał. nr 6 Umowa - projekt [86.5 KB] [2020-05-05]
Zał. nr 7 Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych [45.5 KB] [2020-05-05]
informacja z otwarcia ofert [51.42 KB] [2020-05-20]
- Zmiany w dokumentacji przetargowej
ogloszenie o zmianie ogloszenia z 12.05.20 [13.79 KB] [2020-05-12]
informacja dla Wykonawców z 12.05.20 [14.28 KB] [2020-05-12]
SIWZ po zm. z 12.05.20 [87.82 KB] [2020-05-12]
SIWZ po zm. z dnia 13.05.2020 [86.85 KB] [2020-05-13]
zał nr 1 Formularz cenowy po zm. z dn. 13.05.2020 [395 KB] [2020-05-13]
zał nr 6 Projekt umowy po zm. z dn 13.05.2020 [87.5 KB] [2020-05-13]
zał nr 1 Formularz cenowy po zm. z dn. 14.05.20 [395.5 KB] [2020-05-14]
- Zapytania i wyjaśnienia
Pytania i wyjasnienia cz. 1 [468.97 KB] [2020-05-13]
Pytania i odpowiedzi część 2 z dnia 14.05.20 [35.05 KB] [2020-05-14]
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania [98.33 KB] [2020-06-05]
- Inne
Informacja dla Wykonawców z dnia14.05.20 [32.28 KB] [2020-05-14]
Informacja z otwarcia ofert- sprostowanie [14.3 KB] [2020-05-25]
Zawiadomienie o unieważnieniu w części postępowania [39.5 KB] [2020-06-05]
ogloszenie o udzieleniu zamowienia [71.93 KB] [2020-06-26]


Podmiot udostępniający informację: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Mielniczek
Osoba, która wprowadziła informację: Maria Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2020-06-26 13:38:33 Data udostępnienia informacji: 2020-06-26 13:33:30
Wszystkie załączniki:
ZOZ.V-270-30_ZP_20.zip [1503.35 KB]
artykuł był wyświetlony: 1791 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »