Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

Informacje o  Zamówieniach Publicznych Archiwum Przetargi

Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V-270-60/ZP/19
Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-31 10:15:00
Ogłoszono dnia 2019-10-10 przez Maria Mielniczek

Przedmiot ogłoszenia:


- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [32.07 KB] [2019-10-10]
- Dokumentacja przetargowa
SIWZ - CZ.I [368.5 KB] [2019-10-10]
Zal. nr 1 Formularz oferty [234 KB] [2019-10-10]
Zał nr 2 Oświadczenie o braku podst. wyklucz.i speł. warunków udziału w postęp. [308 KB] [2019-10-10]
Zal. nr 3 Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej [294 KB] [2019-10-10]
Projekt umowy CZ II SIWZ [196.33 KB] [2019-10-10]
Zał nr 1 do umowy: umowa powierzenia danych osobowych [53.05 KB] [2019-10-10]
Zał nr 2 do umowy: wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia [47.81 KB] [2019-10-10]
zał nr 3 do umowy: Oświadczenie Wikonawcy/Podwykonawcy [48.22 KB] [2019-10-10]
zał. nr 4 do umowy: Oświadczenie Podwykonawcy [48.29 KB] [2019-10-10]
zał nr 5 do umowy: Projekt karty gwarancyjnej [54.91 KB] [2019-10-10]
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- Cz III SIWZ [50.08 KB] [2019-10-10]
Projekt budowlany - rysunki zamienne-scalone (Część IV SIWZ) [20533.76 KB] [2019-10-10]
Przedmiary robót - scalone (Część IV SIWZ) [704.36 KB] [2019-10-10]
STWiOR scalone (Część IV SIWZ) [2580.5 KB] [2019-10-10]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [18.06 KB] [2020-01-02]
- Zapytania i wyjaśnienia
Pytania i wyjaśnienia [55.77 KB] [2019-10-23]
Pytania i odpowiedzi z dnia 25.10.2019 [22.71 KB] [2019-10-25]
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania [34.76 KB] [2019-11-14]
- Inne
informacja z otwarcia ofert [21.59 KB] [2019-10-31]
informacja z otwarcia ofert [21.59 KB] [2019-10-31]
- Zmiany w dokumentacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn 23.10.2019 [14.53 KB] [2019-10-23]
SIWZ po zm. z dnia 23.10.19 [371 KB] [2019-10-23]
Projekt umowy po zmianach z dn. 23.10.2019 [200.89 KB] [2019-10-23]
Zał. nr 1– Formularz Oferta po zm z dn. 23.10.2019 [239.5 KB] [2019-10-23]


Podmiot udostępniający informację: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Mielniczek
Osoba, która wprowadziła informację: Ewelina Wojda
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 14:39:08 Data udostępnienia informacji: 2020-01-02 14:35:24
Wszystkie załączniki:
ZOZ.V-270-60_ZP_19.zip [23738.23 KB]
artykuł był wyświetlony: 536 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »