Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

Informacje o  Zamówieniach Publicznych Archiwum Przetargi

Dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej
Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/18
Termin składania ofert: 2018-12-21 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 2018-12-21 13:10:00
Ogłoszono dnia 2018-10-15 przez Maria Mielniczek

Przedmiot ogłoszenia:


- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE-13.10.2018 [157.2 KB] [2018-10-15]
Ogłoszenie o zamówieniu- sprostowanie z dnia 19.11.2018 r. [71.34 KB] [2018-11-19]
Ogłoszenie- sprostowanie z 19.11.18, publikacja w DUUE [67.59 KB] [2018-11-21]
Ogłoszenie - sprostowanie z dn. 21.11.18 [70.87 KB] [2018-11-21]
Ogłoszenie - sprostowanie z 05.12.18 r. [71.33 KB] [2018-12-05]
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie z dn. 05.12.18, publikacja DUUE [67.57 KB] [2018-12-07]
- Dokumentacja przetargowa
SIWZ [121.28 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [60.07 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy [68.91 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 3 Oświadczenie ESPD (JEDZ) [96.11 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [32 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 5 Wykaz wykonanych dostaw [34 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 6 Wykaz wykonanych robót [34 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 7 Formularz Oferta [252.5 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 8 Wzór umowy [112.5 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 9 Wzór umowy - na adaptację pomieszczeń [121.5 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 10 Klauzula informacyjna [45.5 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 11 Umowa powierzenia -wzór [27.69 KB] [2018-10-15]
Zał. nr 12 Rzut pomieszczeń do adaptacji na pracownię TK (zał. nr 1 do PFU) [33.72 KB] [2018-10-15]
ogloszenie o sprostowaniu- z dn. 21.11.18, publikacja w DUUE z 26.11.18 [66.84 KB] [2018-11-26]
- Zmiany w dokumentacji przetargowej
SIWZ po zmianach z dnia 19.11.2018 r. [120.79 KB] [2018-11-19]
SIWZ po zm. z dnia 21.11.18 r. [121.51 KB] [2018-11-21]
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zm. z dnia 21.11.18 r. [60.32 KB] [2018-11-21]
Zał. nr 7 Formularz Oferta po zm. z dnia 21.11.18 r. [252 KB] [2018-11-21]
Zał. nr 8 Wzór umowy po zm. z dnia 21.11.18 r. [113 KB] [2018-11-21]
Zał. nr 12 Rzut pomieszczeń po aktualizacji z dnia 21.11.18 r. [21.7 KB] [2018-11-21]
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zm. z 05.12.18 r. [60.69 KB] [2018-12-05]
SIWZ po zm. z 05.12.18 r. [121.48 KB] [2018-12-05]
- Zapytania i wyjaśnienia
Pytania i wyjaśnienia [398 KB] [2018-11-21]
Pytania i wyjaśnienia 2 z dnia 05.12.2018 r. [79 KB] [2018-12-05]
Pytania i wyjaśnienia 3 z dnia 18.12.2018 r. [59 KB] [2018-12-18]
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania [27.56 KB] [2019-01-18]
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania [27 KB] [2019-01-18]
- Inne
Kopia odwołania wraz z wezwaniem [282.68 KB] [2018-10-24]
Informacja dla wykonawców z dn. 21.11.2018 [14.18 KB] [2018-11-21]
Informacja z otwarcia [18.12 KB] [2018-12-24]
ogloszenie o udzieleniu zamowienia- publikacja DUUE 18.03.19 [120.84 KB] [2019-03-18]


Podmiot udostępniający informację: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Mielniczek
Osoba, która wprowadziła informację: Maria Mielniczek
Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 09:16:55 Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 09:11:52
Wszystkie załączniki:
ZOZ.V-270-22_ZP_18.zip [1997.84 KB]
artykuł był wyświetlony: 1457 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »