Imieniny:
> USG tarczycy, węzłów chłonnych, szyi, jąder, doppler tętnic szyjnych i kręgowych


USG TARCZYCY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH, USG  SZYI, 
USG JĄDER,USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH


 

 

  • Prosimy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, wcześniejsze wyniki USG) 
  • informacje na temat przyjmowanych leków
  • w czasie badania pacjent odsłania właściwe części ciała