Imieniny:
> Składanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmują :

 

  • Ordynator lub kierownik komórki organizacyjnej
  • Dyrektor ZOZ
  • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Dyrektor  przyjmuje  interesantów  w  sprawie  skarg  i  wniosków  w  każdy  piątek  w  godzinach  11.00-12.00  w budynku  Administracji  przy  ulicy  Wyszyńskiego 37  pokój 328.