Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

 

 

ZESPÓŁ  RATOWNICTWA  MEDYCZNEGO SPECJALISTYCZNY

 
Dział Pomocy Doraźnej

Ratownik Koordynujący: Dariusz Sokołowski  89/767 22 71 w.289 lub 89/767 25 55

 

tel: 999

 

W skład działu wchodzą:

Stacja w Lidzbarku Warmińskim (zespół wyjazdowy specjalistyczny)

Podstacja w Ornecie (zespół wyjazdowy podstawowy)

 

tel: 112

 

Dział Pomocy Doraźnej działa w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zintegrowanego z Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami (Policja, Straż Miejska). Usługi świadczone są jedynie w systemie wyjazdowym, tj. na miejscu zdarzenia.

Dysponujemy nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi ambulansami oraz wyspecjalizowaną kadrą medyczną stale podnoszącą swoje umiejętności i biorącą udział w krajowych i międzynarodowych zawodach w dziedzinie ratownictwa medycznego.

 


Uwaga:
 • każde połączenie jest zapisywane w rejestratorze rozmów
 • przyjmowane są wszystkie zgłoszenia
 • dyspozytor dyżurny ma prawo sprawdzić zgłoszenie, dzwoniąc pod wyświetlany numer telefonu osoby wzywającej pomocy

Podczas oczekiwania na karetkę należy:

 • udzielić choremu pierwszej pomocy (pozostać w kontakcie z dyspozytorem medycznym i postępować zgodnie z jego instrukcjami)
 • przygotować karty informacyjne z leczenia (jeżeli pacjent posiada)
 • sporządzić spis leków, które chory przyjmuje
 • przygotować dokument potwierdzający tożsamość i dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia

Wzywając pogotowie należy poinformować dyspozytora:

 • o tym, kto wzywa pomoc (imię i nazwisko) wraz z numerem telefonu, z którego dzwoni
 • krótki, zwięzły opis sytuacji (okoliczności zdarzenia)
 • stan w jakim znajduje się chory (przytomny, oddycha, wyczuwalny puls)
 • ile osób wymaga pomocy
 • w jakim stanie znajdują się potrzebujący pomocy (objawy, obrażenia)
 • dokładny adres i najkrótsza droga dojazdu (miejsce chrakterystyczne, np. szkoła, kościół)