Imieniny:
> Przygotowanie do pobrania moczu


PRZYGOTOWANIE  DO  POBRANIA  MOCZU




  Pobieranie moczu u dorosłych  

             

 • Przed pobraniem moczu należy :
  - dokładnie umyć ręce wodą i mydłem i wytrzeć je w czysty ręcznik
  - dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej
 • Do badania należy pobrać pierwszy mocz poranny
    
  Uwaga : pierwszą niewielką porcję należy oddać do toalety w celu wypłukania cewki moczowej z bakterii i nabłonków.
   

               Pobieranie moczu u niemowląt i małych dzieci  

  

 • Umyć dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej
 • Z chwilą oddawania moczu podstawić przygotowany pojemnik,
  przepuszczając pierwszą porcję moczu tak jak podano wyżej.


          Uwaga :  moczu na posiew nie należy pobierać do przylepianych
             woreczków                      

 



           Próbkę moczu należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.