Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

> Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego > Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji ul. 11-go Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński


Ośrodek  Rehabilitacji  Dziennej


W ramach leczenia w ośrodku dziennym, dochodzący na zabiegi pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. 

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są w ośrodku dziennym. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy 11 Listopada 15. Ośrodek jest czynny od  poniedziałku  do  piątku.
Telefon do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej :  89 / 767 55 31


1. Komu przysługuje rehabilitacja w ośrodku dziennym ?

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Pacjenci są przyjmowani do Ośrodka ze skierowaniem :

z oddziału :

 • urazowo - ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • urologicznego
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
 • ginekologicznego

z poradni :

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo - ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych


2. Jakie zabiegi przysługują w ośrodku dziennym ?

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych ( po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych ), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.3.  Jak długo trwa pobyt w ośrodku dziennym ?

Rehabilitacja  w ośrodku dziennym trwa od trzech do sześciu tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.


4.  Jak wygląda przyjęcie pacjenta do ośrodka rehabilitacji dziennej ?

Rejestracja odbywa się osobiście,telefonicznie lub przez osoby trzecie. Przy rejestracji pacjent musi posiadać :
 • skierowanie
 • potwierdzenie ubezpieczenia
 • dowód osobisty
Podczas wizyty lekarskiej pacjent otrzymuje kartę zabiegową / zostaje zakwalifikowany do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej lub kierowany jest na dodatkowe badania dla uzupełnienia diagnostyki np.RTG, badania podsawowe.
Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarza do fizjoterapeuty, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów. Po ustaleniu  planu zabiegów pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym na karcie zabiegowej terminie.


5.  Pacjent korzystający z zabiegów powinien posiadać :
 • ręcznik
 • obuwie zamienne
 • strój gimnastyczny