Imieniny:
> Patron

   Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 roku jako piąte dziecko w wielodzietnej rodzinie nauczycielskiej, wywodzącej się z drobnej szlachty.

      Maria Skłodowska, jako pierwsza kobieta w historii, zdała w 1891 r.  egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii paryskiej Sorbony.

   W 1903 r. Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień doktora fizyki i w tym samym roku przyznano jej też Nagrodę Nobla.

   Pod koniec 1911 r. otrzymała drugą Nagrodę Nobla, dzięki której przekonała rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę prywatnego Instytutu Radowego – Institut du radium (obecnie Institut Curie), który został wzniesiony w 1914 r. i w którym prowadzono badania z zakresu chemii, fizykii medycyny. Instytut ten stał się kuźnią noblistów – wyszło z niego jeszcze czterech laureatów nagrody Nobla, w tym córka Marii Skłodowskiej-Curie, Irène.

W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska-Curie została szefem wojskowej komórki medycznej zajmującej się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, które w sumie obsłużyły ponad trzy miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy.