Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

> Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego > Powiatowy Ośrodek Terapii ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński > Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 


ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU


Kierownik Terapeuta: 
Paweł Ciunowicz 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Oddział tel. 89/767 22 71 / 251


Profil oddziału

Oddział Teriapii Uzależnienia od Alkoholu oferuje profesjonalną psychoterapię uzależnienia od alkoholu dla osób dorosłych. Przed rozpoczęciem leczenia wymagane jest odtrucie pacjentów lub dwutygodniowa abstynencja. Terapia w ośrodku trwa 3 lub 7 tygodni. 3 tygodniowa grupa psychoedukacyjna (motywująca) jest pracą przygotowującą pacjenta do intensywnej siedmiodniowej psychoterapii. Program oddziału jest zgodny z najnowszymi i obowiązującymi standardami. Oparty jest o najnowocześniejsze metody stosowane w psychoterapii (wykłady, grupy terapeutyczne zadaniowe, warsztaty i treningi psychologiczne).

Każdy pacjent oprócz realizowania programu Oddziału ma konstruowany przez indywidualnego psychoterapeutę osobisty plan terapii. Zarówno program jak i praca personelu poddawana jest systematycznej superwizji certyfikowanego superwizora. Zespół tworzą profesjonalni terapeuci (certyfikowani specjaliści i instruktorzy), przeszkolone do pracy z pacjentami uzależnionymi pielęgniarki. Wszyscy posiadają kwalifikacje potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Zagwarantowana jest opieka medyczna, psychiatryczna i psychologiczna. Oddział pod względem merytorycznym spełnia wymagania stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla II poziomu referencyjnego. Ośrodek nie prowadzi detoksykacji.