Imieniny:
> Odbiór wyników badań


Odbiór wyników :

  • osobiście
  • osoba upoważniona - należy wypełnić przy wykonywaniu badania formularz upoważnienia podając dane osoby, która odbierze wynik badania. Osoba ta przy odbiorze musi pokazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

Nie podajemy wyników telefonicznie i osobom nieupoważnionym !


Wymieniony formularz można wypełnić w laboratorium przed wykonaniem badania lub wydrukować do wypełnienia z naszej strony www.


Pobierz formularz