Imieniny:
> Konkursy/Ogłoszenia
Konkurs ofert z dnia 18.03.2022 r. na udzielanie świadczeń transportu sanitarnego pacjentów z opieką medyczną lekarza i / lub ratowników medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
Konkurs ofert z dnia 18.03.2022 r. na udzielanie świadczeń transportu sanitarnego pacjentów z opieką medyczną lekarza i / lub ratowników medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
Szczegóły konkursu po kliknięciu w poniższy odnośnik:
http://www.zozlw.pl/zamowienia-publiczne?auction_id=306