Imieniny:
> Konkursy/Ogłoszenia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.