Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

 

 
Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Lidzbarku  Warmińskim
11-100  Lidzbark  Warmiński
ul. Kard. Stefana  Wyszyńskiego  37
e-mail: sekretariat@zozlw.pl

 

Telefony :

centrala - 89/767 22 71 do 76
sekretariat - 89/767 25 61
fax: 89/767 29 66

Izba Przyjęć - 89/ 767 75 11

Rejestracja do poradni specjalistycznych:

89/ 767 32 78

 Dział Zamówień Publicznych
89/ 767-22-71 wew.285
e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

Dział Księgowości

Główny Księgowy- 89/ 767 22 71 wew. 281
Z-ca Gł.Księgowego- 89/ 767 22 71 wew.245
Płace- 89/ 767 22 71 wew.259
Kasa- 89/ 767 22 71 wew.275

 

Inne telefony :

Dział Kadr

Stanowisko ds. osobowych - 89 / 767 22 71 wew.269
Stanowisko ds. archiwum - 89 / 767 22 71 wew.269   

Pełnomocnik ds.Zintegrowanego Systemu Zarządzania / Naczelna Pielęgniarka 
89 / 767 22 71 wew. 210 

Pielęgniarka Epidemiologiczna
89 / 767 22 71 wew. 214

Inspektor ds. obronnych i rezerw
89/ 767 22 71 wew.277 

Inspektor ochrony danych

Sobkowski Zbigniew

89 / 767 22 71 wew.277

e-mail: oc@zozlw.pl

Koordynator ds. dostępności

89 / 767 22 71 wew.277

e-mail: oc@zozlw.pl

Inspektor ds.BHP i ochrony ppoż.
89 / 767 22 71 wew.223

Kierownik ds.techniczno - eksploatacyjnych
89 / 767 22 71 wew.267

Sekcja ds.informatyki i obsługi
Informatyk - 89 / 767 22 71 wew.267 

 Sekcja ds.rejestru usług medycznych
89 / 767 22 71 wew.263

Sekcja statystyki medycznej
89 / 767 22 71 wew.201 

 

Regon: 000308459
NIP: 743-16-41-641

 

Administracja Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37