Imieniny:

Szpital przyjazny kombatantom

 

 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ:

 

  • ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka),

  • LEGITYMACJA INWALIDY WOJENNEGO LUB WOJSKOWEGO wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51,

  • LEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych