Imieniny:
> Izba przyjęć szpitala

szpitalna izba przyjęć

SZPITALNA IZBA PRZYJĘĆ


     W skład Szpitalnej Izby Przyjęć wchodzą:
- Izba Przyjęć Dziecięca
- Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza
- Izba Przyjęć Ogólna z Gabinetem Zabiegowym
- Sala Izolacyjno-Obserwacyjna dla chorych potencjalnie zakaźnych.


        W izbie przyjęć przyjmowani są pacjenci zgłaszający się na podstawie skierowania lekarza, przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego i zgłaszający się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką stosownie do jej stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji oraz prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY PODCZAS PRZYJĘCIA DO SZPITALA
  1. Skierowanie do szpitala
  2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, legitymacja rencisty/emeryta)
  4. NIP pracodawcy lub własny, jeżeli pacjent prowadzi działalność gospodarczą
  5. Dokumentację medyczną, karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych – jeżeli pacjent posiada
  6. Aktualne badania podstawowe laboratoryjne oraz inne wyniki badań typu usg i rtg (klisze rtg) – jeżeli pacjent posiada
  7. Wykaz przyjmowanych leków, leki własne specjalistyczne
  8. Inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem

W przypadku przyjęcia do szpitala w trybie pilnym, brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody. Pacjent zostaje niezwłocznie przyjęty na odpowiedni oddział z uwagi na jego stan zdrowia, o czym decyduje bezpośrednio lekarz Izby Przyjęć. 
 


Lekarz Kierujący:
Piotr Szyman


tel. 89/767 22 71 / 283

 

P.O.Położna :
Halina Leszońska

Pielęgniarki

tel. 89/767 22 71 / 205