Imieniny:

 

zozlidzbark.bip.gov.pl

 

 

 


herb W-M

Warmia i Mazury

regionem zjednoczonej Europy
 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim realizuje "Program badań przesiewowych raka jelita grubego" zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Onkologicznej i serdecznie zaprasza na badanie profilaktycznej kolonoskopii finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do badań profilaktycznej kolonoskopii będą mogły zakwalifikować się osoby:

 • bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,

 • które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,

 • oraz spełniają kryterium wiekowe:

  • 50–65 lat lub

  • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego

tel. 519 133 099 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

 


 


Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczegopobierz

 

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) - pobierz

 • Skierowanie lekarskie (ważne 1 mies. od daty wystawienia) - pobierz

 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - pobierz

 • Skala Barthel - Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego - pobierz

 • Skala Glasgow - pobierz

 • Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (wypełniana przez lekarza oddziału szpitalnego w przypadku pacjentów w stanie wegetatywnym) - pobierz

 • Karta kontynuacji/kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (wypełniana przez lekarza oddziału szpitalnego w przypadku pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego lub żywionych pozajelitowo) - pobierz

 • Karta informacyjna pobytu szpitalnego (w przypadku gdy pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po leczeniu szpitalnym),

 • Dokument stwierdzający tożsamość,

 • Decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury lub decyzja MOPS/GOPS o przyznaniu świadczenia,

 • Oświadczenie członka rodziny/przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - pobierz

 • Oświadczenie pacjenta - pobierz

 • Karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.

 Szczepienia przeciw COVID–19Rejestracja na szczepienie przeciw COVID–19

czynna w godzinach od 08.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku)

TELEFON: 519 133 099

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie szczepień   
przeciw COVID-19 należy skontaktować się   
z Koordynatorem ds. szczepień.


Koordynator ds. szczepień:
Jurgielewicz Beata
nr tel. 89 767 22 71 wew. 210
e-mail: piel.nacz@zozlw.pl


Formularze do pobrania:


- Zgłoszenie zbiorcze na szczepienie przeciw COVID–19:pobierz

- Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych:pobierz


Powyższe dokumenty (zgłoszenie na szczepienie przeciw COVID–19   
i zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych) należy przekazać w formie papierowej (adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński) i drogą elektroniczną (szczepieniecovid19@zozlw.pl)

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez narodowy fundusz zdrowia w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19)pobierz

Wykaz szpitali węzłowych dostępny jest na stronie:   
https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych   Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Cennik usług medycznych pobierz

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PACJENTÓW pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU IZOLATKI SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SALACH CHORYCH, ŚLUZIE I KORYTARZU ODDZIAŁU
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW, KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW
PRAKTYKANTÓW I WOLONTARIUSZY pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW pobierz

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pobierz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO I ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU pobierz


Deklaracja dostępności serwisu www.zozlw.pl pobierz

 


Informacja dotycząca pracy Rzecznika Praw Pacjenta

Szpitala Psychiatrycznego w Oddziale Terapii Uzależnień w ZOZ Lidzbark Warmiński.

Więcej informacji tutaj

 

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć


Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć


Skargi i wnioski przyjmują :

 

 • Ordynator lub kierownik komórki organizacyjnej
 • Dyrektor ZOZ
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Dyrektor  przyjmuje  interesantów  w  sprawie  skarg  i  wniosków  w  każdy  piątek  w  godzinach  11.00-12.00  w budynku  Administracji  przy  ulicy  Wyszyńskiego 37  pokój 328.

 

Kursy specjalizacyjne

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy otworzyli jedną z poniższych specjalizacji :

 • geriatria,
 • chirurgia onkologiczna,
 • hematologia,
 • onkologia kliniczna,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • patomorfologia,
 • terapia onkologiczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna.

Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/

Treść