Imieniny:
> Informacje

 

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć

komunikat

Skargi i wnioski przyjmują :

 

 • Ordynator lub kierownik komórki organizacyjnej
 • Dyrektor ZOZ
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Dyrektor  przyjmuje  interesantów  w  sprawie  skarg  i  wniosków  w  każdy  piątek  w  godzinach  11.00-12.00  w budynku  Administracji  przy  ulicy  Wyszyńskiego 37  pokój 328.

 

Kursy specjalizacyjne

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy otworzyli jedną z poniższych specjalizacji :

 • geriatria,
 • chirurgia onkologiczna,
 • hematologia,
 • onkologia kliniczna,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • patomorfologia,
 • terapia onkologiczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna.

Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/