Imieniny:
> Strona główna

 


Lokalizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Lidzbarku  Warmińskim


ul. Bartoszycka 3(Budynek Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim)


Adres korespondencyjny: 


Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Lidzbarku  Warmińskim

11-100  Lidzbark  Warmiński

ul. Kard. Stefana  Wyszyńskiego  37 


telefony kontaktowe:


centrala - 89/767 22 71 

Kierownik - wew. 241

Dyżurka pielęgniarska - wew. 257

Adres e-mail: zol@zozlw.pl


Wnioski o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym proszę kierować oraz składać w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37 w Lidzbarku Warmińskim


Adres korespondencyjny (dla korespondencji wysyłanej za pośrednictwem Poczty, firm kurierskich) do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

ul. Bartoszycka 3

11-100  Lidzbark  Warmiński Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Więcej informacji tutaj


Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Więcej informacji tutajSzczepienia przeciw COVID–19

Więcej informacji tutaj

 

Punkt pobrań testów w kierunku SARS-CoV-2 od dnia 29.12.2020 r.

 - czynny w godzinach od 10:00 do 12:00 (od poniedziałku do piątku), 

- rejestracja na badanie (test w kierunku SARS-CoV-2)czynna w godzinach od 10:00 do 12:00 (od poniedziałku do piątku)

- tel. 513 068 274 


Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 pobierz plik


Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

 

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

 Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych
osobowych. Więcej informacji tutaj

OGŁOSZENIE

ZMIANA SYSTEMU PRACY LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO OD DNIA 01.08.2020

Więcej informacji tutaj

 

ZMIANA SYSTEMU PRACY RTG OD DNIA 17.08.2020

Więcej informacji tutaj


Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych.

Więcej informacji tutaj

  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony został przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  •     adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl - elektroniczna skrzynka pocztowa do zgłaszania nieprawidłowości.
  •     elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci – formularz do zgłaszania nieprawidłowości.


Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

  

Inauguracja "Nursing Now" Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now" Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 


UWAGA!

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ SZPITALA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM DYSPONUJE JESZCZE

WOLNYMI TERMINAMI NA WYKONYWANIE PLANOWYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH Z ZAKRESU

CHIRURGII OGÓLNEJ ( KLASYCZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH)

ZAINTERESOWANYCH PACJENÓW PROSIMY O KONTAKT:

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY - SEKRETARIAT

089 767 22 71 wew.255

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim pilnie zatrudni do pracy w Szpitalu Powiatowym lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w dziedzinie:

  • choroby wewnętrzne

oraz lekarzy do pracy:

  • w POZ - w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Kontakt: (89) 767 25 61

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy specjalizacyjne dla lekarzy z możliwością otrzymania dofinansowania poniesionych kosztów. Więcej informacji tutaj

         
         

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Witamy na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Lidzbarku Warmińskim.

Z przyjemnością informujemy, że od września 2011 r. ruszyła nowa strona internetowa Zespołu Opieki Zdrowotnej, na którą serdecznie zapraszamy. Znajdziecie tu Państwo nie tylko informacje ogólne na temat struktury i działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej. Niebawem uruchomimy system e-pacjent, poprzez który będzie możliwość zarejestrowania się do lekarza specjalisty wirtualnie, bez czekania w kolejkach przy okienkach rejestracyjnych.