Imieniny:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w swej strukturze posiada: Szpital Powiatowy,Przychodnię Rejonowa wraz z poradniami specjalistycznymi w Lidzbarku Warmińskim oraz Przychodnię Rejonową Specjalistyczną w Ornecie.
Filarem tej struktury jest Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie.
Nadrzędnym celem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim jest zapewnienie stałej opieki medycznej i edukacji zdrowotnej mieszkańcom regionu w oparciu o przygotowany merytorycznie personel z zachowaniem "orientacji na pacjenta ".
Kierownictwo kładzie szczególny nacisk na poszerzenie zakresu i poprawę jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych.Działania te, dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej są stałym wyzwaniem, natomiast dla Pacjentów - źródłem satysfakcji.

Inspirację do działań stanowi motto Misji pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim :


Pacjent przede wszystkim
- Szacunek dla Człowieka
- Jakość