Imieniny:
> Dyrekcja

Kierownictwo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim kładzie szczególny nacisk na rozwój szpitala, poszerzanie stałej opieki medycznej i edukacji zdrowotnej gości i mieszkańców regionu w oparciu o przygotowany merytorycznie personel z zachowaniem "orientacji na pacjenta". Nieustannie dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług medycznych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii medycznych, a także modernizację infrastruktury całej placówki. Działania te są stałym wyzwaniem dla personelu, natomiast dla pacjentów - źródłem satysfakcji.

 

 


 Agnieszka Lasowa

Dyrektor


  


  Piotr Szyman

    Dyrektor ds. lecznictwa

 


Beata Jurgielewicz

Pielęgniarka naczelna

Pełnomocnik ds ZSZ   

 Mariusz Gulbiński

Kierownik ds. techniczno - ekspoatacyjnych

 

"Efektywność działania instytucji ochrony zdrowia można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, ale podstawową rolę odgrywa zawsze pacjent. Cały system zdrowotny powinien być nastawiony na maksymalne wykorzystanie środków, którymi dysponuje w celu możliwie najpełniejszego zaspokojenia potrzeb pacjenta poprzez poprawę jakości świadczonych usług, wspieranie edukacji personelu, zwiększanie dostępności do opieki medycznej, troskę o środowisko naturalne i jego ochronę oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

Agnieszka Lasowa

Dyrektor