Imieniny:
> Depozyt

 

Depozyt 


W chwili przyjęcia do szpitala pacjent może złożyć w depozycie szpitalnym pieniądze i przedmioty wartościowe. Otrzymuje wówczas pokwitowanie określające między innymi spis i cechy pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych.Depozyt jest wydawany pacjentowi w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.