Imieniny:
> Blok operacyjny

 

BLOK OPERACYJNY


Lekarz Kierujący:                                                                          Pielęgniarka Koordynująca :
Piotr Szyman                                                                                Barbara Mikulska
Specjalista anestezjologii i  intensywnej terapii                                                                                                           

                    

 

Lekarz kierujący tel. 89/767 22 71 / 283 
Gabinet lekarski tel. 89/767 22 71 / 283 
Oddział / pielęgniarki tel. 89/767 22 71 / 229Profil

Na szpitalny Blok Operacyjny składają się dwie sale operacyjne oraz sala wybudzeń chorych. Pomieszczenia bloku są klimatyzowane, zaopatrzone w system centralnej dystrybucji gazów medycznych, próżni, wyciąg gazów anestetycznych oraz automatyczną, bezdotykową myjnię chirurgiczną. Rocznie wykonywanych jest tu ok. 800 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, ginekologii i położnictwa,w tym zabiegi metodą laparoskopową.

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem zabiegów operacyjnych czuwa wyspecjalizowany zespół zabiegowy (lekarze zabiegowcy, anestezjolodzy, pielęgniarki zabiegowe i anestezjologiczne oraz personel pomocniczy bloku operacyjnego). Blok Operacyjny wyposażony jest ponadto w najnowszej generacji aparaturę anestezjologiczną gwarantującą wysokie bezpieczeństwo operowanych chorych oraz stale modernizowaną aparaturę do zabiegów laparoskopowych w zakresie chirurgii jamy brzusznej oraz ginekologii.

blok operacyjny