Imieniny:
> Badanie satysfakcji pacjenta

 


Ankieta satysfakcji pacjenta


Ankieta satysfakcji pacjenta dostępna jest w każdym oddziale naszego szpitala.Zawarte są w niej pytania dotyczące m.in.oceny opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, czystości w oddziałach, jakości posiłków itp. Ankieta stanowi ważne i cenne źródło wiedzy o potrzebach i wymaganiach naszych pacjentów oraz określa poziom świadczonych przez szpital usług.