Imieniny:
> Badanie satysfakcji

 

Badanie satysfakcji pacjenta / Poradnie specjalistyczne / Pracownie diagnostyczne / Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Do badania satysfakcji pacjenta służą ankiety.
Ankiety satysfakcji pacjenta są dostępne zarówno w poradniach specjalistycznych np.poradni neurologicznej, chirurgicznej itp. jak i pracowniach diagnostycznych, np. RTG, laboratorium. Można je otrzymać także w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.Wyniki każdej ankiety są ważnym i cennym źródłem wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach naszych Podopiecznych. Wnioski z nich płynące uwzględniamy w funkcjonowaniu naszej placówki.